آموزش درست کردن کفشدوزک با کاغذ

آموزش درست کردن کفشدوزک با کاغذ

● وسایل مورد نیاز:
▪ کارتون خالی تخم مرغ
▪ دوچشم عروسک
▪ سیم گلسازی یا نی مشکی رنگ ( برای شاخک)
▪ رنگ اکریلیک
▪ اسفنج
▪ قلم مو
▪ چسب چوب
▪ چسب حرارتی
▪ قیچی…

 

● طرز تهیه:
از جعبه تخم مرغ، یک کاپ جدا کرده و اطراف آن را با قیچی صاف کنید. سپس آن را به رنگ دلخواه رنگ آمیزی کرده و بگذارید خشک شود.
اسفنج را به شکل کره برش بزنید و سپس با رنگ مشکی رنگ آمیزی کرده و اجازه دهید تا خشک شود. سپس دو چشم عروسک را روی آن بچسبانید.
از سیم گلسازی و یا نی دو شاخک برای کفشدوزک ببرید و با چسب حرارتی به پشت اسفنج بچسبانید.
– با قلم مو خال های مشکی پشت کفشدوزک را کشیده و اجازه دهید تا خشک شود.
– حال اسفنج را با چسب چوب به کاپ تخم مرغ (بدنه کفشدوزک) بچسبانید.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان