ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

مجموعه : لباس مردانه
آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

کراوات پارچه ای دراز است که در جلوی پیراهن بسته می شود. این یک لباس مردانه است ، در برخی از کشورها از کراوات به عنوان بخشی از لباس رسمی استفاده می کنند (مانند : صنایع نظامی، مدارس، پیش‌خدمت).

عکس آموزش بستن کراوات

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

عکس آموزش بستن کروات

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

آموزش تصویری گره زدن کراوات

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

آموزش تصویری گره زدن کروات

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

روش بستن کروات

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

عکس کروات

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

عکس کراوات

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

 

مطالب مرتبط

 


مطالب داغ چند روز گذشته