رازهای رسیدن به خوشبختی

رازهای رسیدن به خوشبختی
سبک زندگی، سلامت روان
خوشبختی چیزی است که همه دوست دارند داشته باشند اری واقعا همین است. ممکن است فردی موفق باشید یا پول بسیاری داشته باشید، اما بدون خوشبختی بی‌معنا و مفهوم خواهد بود.به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم کمی به معنای خوشبختی بپردازیم.ابتدا با تعریف لغوی آن شروع می‌کنیم.در لغت‌نامه دهخدا، خوشبختی، سعادت، نیک‌اختری و مقابل شقاوت یا بدبختی تعریف شده است. در لغت‌نامه مریام وبستر انگلیسی، خوشبختی به این دو معنی آمده است:وضعیت سلامت و شادی یک تجربه لذت‌بخش و راضی‌کننده

این تعریف نقطه شروع بسیار خوبی است که می‌توانیم استفاده‌های بیشتری از آن بکنیم. بهترین راه برای این کار این است که نظر اندیشمندان بزرگ تاریخ را بدانیم. به همین دلیل گفته‌های ۱۰ نفر از بزرگترین فلاسفه و اندیشمندان تاریخ درمورد خوشبختی را برایتان گرد آورده‌ایم. هرکدام از این تعاریف معانی عمیقی دارند که برای جذب بهتر آنها وقت بگذارید.

خوشبختی زمانی است که چیزی که فکر می‌کنید، چیزی که می‌گویید و چیزی که انجام می‌دهید با هم هماهنگ باشد.مهاتما گاندی (Mahatma Gandhi)خوشبختی آن وضعیت هوشیاری است که از دستیابی به ارزش‌های شخصی ناشی می‌شود.این رند (Ayn Rand)خوشبختی چیزی است که هستید و از طریقه فکر کردنتان ناشی می‌شود.وین دایر (Wayne Dyer)

خوشبختی لزوماً رفتن به جایی، از ته قلب، مستقیم و بدون پشیمانی و محافظه‌کاری است.ویلیام اچ. شلدون (William H. Sheldon)خوشبختی پاداش نیست، یک نتیجه است.رابرت اینگرسول (Robert Ingersoll)خوشبختی با لذت فرق دارد. خوشبختی با جنگیدن، تحمل کردن و به دست آوردن در ارتباط است.جرج شیهان (George Sheehan)خوشبختی معنا و هدف زندگی است، هدف غایی و نهایی وجود انسانی.ارسطو (Aristotle)

خوشبختی چیزی نیست که تجربه می‌کنید، چیزی است که به خاطر می‌آوریداسکار لوانت (Oscar Levant)خوشبختی موقعیتی نیست که به آن می‌رسید، شیوه سفر کردن استمارگارت لی ران‌بک (Margaret Lee Runbeck)خوشبختی تجربه معنوی هر لحظه با عشق، قدرشناسی و بخشندگی زندگی کردن است.دنیس وایت‌لی (Denis Waitley)به طور کلی، می‌توانیم بگوییم که خوشبختی یک تصمیم است. خوشبختی شما تصمیم شما برای به دست آوردن آن است. همه گفته‌های بالا نیاز به عمل خودمان و تصمیم ما دارد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان