عکس های نایاب از کتاب فارسی سال 1318!

عکس های نایاب از کتاب فارسی سال 1318!
تصاویری بسیار خاطره انگیز و دیدنی از صفحات کتاب فارسی سال 1318!

صفحاتی از کتاب فارسی اول ابتدایی مورد استفاده دانش آموزان در سال ۱۳۱۸ (دو سال پیش از اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم) .

 

عکس های نایاب از کتاب فارسی سال 1318!

عکس های نایاب از کتاب فارسی سال 1318!


عکس های نایاب از کتاب فارسی سال 1318!


عکس های نایاب از کتاب فارسی سال 1318!


عکس های نایاب از کتاب فارسی سال 1318!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان