این پسر زبانش را برید و به خدا هدیه کرد!!! + (تصاویر)

این پسر زبانش را برید و به خدا هدیه کرد!!! + (تصاویر)

خرافات در هند از موضوعاتی است که دامنه بسیار گسترده ای دارد و تاکنون منشاء عقب ماندگی ها و خسارات فراوان معنوی و مادی به مردم این کشور شده است.

یک پسر 17 ساله هندی زبان خود را در یک معبد با تیغ موکت بری برید و آن را نقدیم به خدای هندو کرد.

به گزارش دیلی میل مردم شهر دوگدا در ایالت جارخند هند که صبح برای عبادت به معبد ماهدوگراها رفته بودند با لکه های فراوان خون تازه در معبد مواجه شدند و متوجه شدند که جوانی بی حال و غرقه در خون در کنار پاتیلی نشسته و در کنار خود یادداشتی قرار داده است: “لطفا مرا خارج نکنید من زبانم را برای رضایت خدای هندو بریده ام”.

مردم با هماهنگی مسئولان معبد این جوان را به بیمارستان منتقل کردند و دکترها تلاش کردند زبان او را پیوند بزنند اما این اقدام موفقیت آمیز نبود.

مادر این پسر گفت: فرزندم از کودکی بسیار معتقد به آیین هندو بوده است ولی هرگز تصور نمی کردم چنین اقدامی برای رضایت خدای هندو انجام دهد. او را سرزنش نمی کنم اما نمی دانم سرنوشتش چه خواهد شد او دیگر نمی تواند صحبت کند.

خرافات در هند از موضوعاتی است که دامنه بسیار گسترده ای دارد و تاکنون منشاء عقب ماندگی ها و خسارات فراوان معنوی و مادی به مردم این کشور شده است.

 

این پسر زبانش را برید و به خدا هدیه کرد!!! + (تصاویر)

این پسر زبانش را برید و به خدا هدیه کرد!!! + (تصاویر)

این پسر زبانش را برید و به خدا هدیه کرد!!! + (تصاویر)

این پسر زبانش را برید و به خدا هدیه کرد!!! + (تصاویر)

این پسر زبانش را برید و به خدا هدیه کرد!!! + (تصاویر)

 

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان