instagram

بزهایی که باعث حیرت شما می شوند!! (+تصاویر)

بزهایی که باعث حیرت شما می شوند!! (+تصاویر)
تنها در مراکش می‌توان بزها را روی درخت پیدا کرد!!!!  به گزارش نازوب این بزها به این دلیل از درخت بالا می‌روند که میوه درخت خاصی به نام «آرگان» را خیلی دوست دارند. آرگان نوعی درخت شبیه به درخت زیتون است که میوه‌ای شبیه به زیتون نیز دارد.
 
کشاورزان این کشور پشت سر بزها به راه می‌افتند و از درختی به درخت دیگر می‌روند. اشتباه نکنید آنها این کار را به این دلیل انجام نمی‌دهند که از بالا رفتن بزها حیرت زده می‌شوند، بلکه میوه آرگان دارای هسته‌ای است که بزها نمی‌توانند آن را هضم کنند به همین دلیل آن را از دهان بیرون می‌اندازند و یا از بدن خود دفع می‌کنند.
 
سپس کشاورزان این هسته‌ها را جمع می‌کنند و با آسیاب کردن روغن آن را می‌گیرند. این روغن در آشپزی و صنایع آرایشی استفاده فراوان دارد.
 
 
 
بزهایی که باعث حیرت شما می شوند!! (+تصاویر)
 

بیوگرافی هنرمندان