laghari

تولید موفقیت آمیز دارویی برای سرطان

مجموعه : اخبار
تولید موفقیت آمیز دارویی برای سرطان
 تولید موفقیت آمیز نانو دارویی برای درمان سرطان که ….
 
یكی از اثرات جانبی درمان سرطان این است كه بیماران اغلب نمی‌توانند یك تركیب دارویی متفاوت را در یك زمان تحمل كنند و این امر می‌تواند توانایی پزشك را در درمان بیماری محدود كند.

شركت Cerulean بر این باور است كه راه‌حل این معضل، داروهای انتقال دهنده نانوذرات است كه از اثرات جانبی كمتر و ضعیف‌تری برخوردارند.

این داروها می‌توانند به پزشكان در اجرای یك حمله چند جانبه به تومورها و كشتن سلولها پیش از مقاوم‌تر شدن آنها در برابر تركیبات كمك كند.

از آن جایی كه سلولهای سرطانی به سرعت در برابر داروها مقاوم شده و همچنین داروها برای سرطانهای مختلف روی دیگر انواع این بیماری جواب نمی‌دهند، از این رو بهتر است به یكباره با چندین دارو به جنگ با این تومورها رفت تا مقاوم‌سازی این سلوهای سرطانی در برابر تركیبات دارویی سخت‌تر شود.

نانو ذرات پاسخ مناسبی برای دستیابی به این هدف هستند. نانوذرات تولید شده توسط Cerulean برای خروج از رگهای خونی و ورود به بافت سالم بسیار بزرگ هستند اما اندازه آنها برای ورود به تومورها به دلیل وجود سوراخ و شكاف در رگ‌های اطراف این بافتها بسیار مناسب است.

این نانوذرات بجای انتشار یكباره و سریع، به آرامی تجزیه شده و دارو را تكه تكه آزاد می‌كند. از ویژگی‌های فناوری Cerulean این است كه نانوذرات و دارو با یك پیوند شیمیایی به هم متصل هستند. در حالیكه دارو در نانوذرات دیگر مورد استفاده برای انتقال توسط شبكه‌های پلیمری نگهداری شده یا درون یك كپسول چربی قرار می‌گیرند، داروهای درون این نانوذرات جدید با یك پیوند شیمیایی نگه داشته می‌شوند.

این داروها در زمان تجزیه شدن پیوند شیمیایی آزاد می‌شوند كه فرایند آن تا حدی تحت كنترل یك آنزیم ناشناخته در بدن انجام می‌شوند. این سرعت انتشار را می‌توان با استفاده از اتصال‌دهنده‌های مختلف تنظیم كرد.

داده‌های بدست آمده از كارآزمایی‌های بالینی اولیه تركیب اصلی Cerulean كه یك نانوذره حاوی داروی سمی Camptothecin بوده، نشان داده كه بخوبی قابل استفاده است. بیماران در این آزمایشات با اثرات جانبی كمتر و ملایمتری نسبت به داروهای كنونی روبرو شدند.

این شركت انتظار دارد كه نتایج خود را از كارآزمایی‌های انسانی داروی اصلی خود برای درمان سرطانهای ریه تا پایان سال 2012 بدست آورده باشد. همچنین اخیرا آزمایشاتی در مورد تاثیر همین تركیب بر روی بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و دیگر سرطانها آغاز شده است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان