فرشتگان

بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)

مجموعه : اخبار گوناگون
بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)

ایران جزو معدود کشورهای جهان است که دانش و امکان جراحی بازسازی جمجمه را داراست. عمل بازسازی جمجمه، مختص کودکانی است که شیار های جمجمه ی شان زود بسته میشود و رشد استخوان آنها غیر طبیعی است.
نازوب: این عمل قبل از ۱ سالگی صورت میگیرد وایران جزو معدود کشورهای جهان است که این عمل جراحی در آن صورت میگیرد.

 

بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)

بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)

بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)

بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)

بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)

بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)

بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)

بازسازی جمجمه این دختر در ایران (تصاویر 18+)


laghari
بیوگرافی هنرمندان