جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

مجموعه : سبک زندگی
جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

برای موفقیت در کارهای روزمره هر روز صبح خود را با این جمله شروع کنید: من امروز پیشرفت می کنم زیرا امروز روز رسیدن به کمال است و من برای همین خدا را شاکر هستم امروز معجره هایی پشت سر هم برایم خواهند آمد و عجایب و اتفاقات خوب هی وقت باز نمی ایستند. زندگی یعنی اعتماد کردن به احساسات، استفاده از فرصت ها، درس گرفتن از گذشته و درک اینکه همه چیز تغییر خواهد کرد.

بیاموزید به همگان احترام بگذارید چون هر کسی درحال مبارزه با کارزار زندگیش است. همه ما مشکلات، گرفتاریها و دغدغه های خود را داریم. اما در ورای آن کشمکشها، ناگفته های بسیاری پنهان است، هم برای من، هم برای شما، هم دیگران.

 

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی بهتر

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته