اولین زن بنز سوار دنیا (عکس)

اولین زن بنز سوار دنیا (عکس)

عکسی از اولین خانمی که در دنیا بنز ساخته شده توسط همسرش را سوار شد.

پایگاه نازوب، در این تصویر برتا رینگر-بنز در حال آماده شدن برای اولین سفر جاده‌ای با خودروی ساخت همسرش است.

.

.

.

اولین زن بنز سوار دنیا (عکس)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته