چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

در این مکان ها عشقتان را قفل بزنید ! + (تصاویر)

در این مکان ها عشقتان را قفل بزنید ! + (تصاویر)
اصولا نام یا ابتدای نام معشوق روی این قفل ها حک شده است. جالب است که کلید این قفل ها را دور می اندازند تا نشان دهند این عشق تا چه اندازه غیر قابل نفوذ است.
از سال 2000 میلادی تا کنون تعداد مکان های عمومی این قفل ها در سراسر جهان افزایش یافته است.
تکناز : در این آلبوم پل هایی را در نقاط مختلف جهان می بینید که عاشق برای معشوقش قفلی را بر پلی، فنسی یا دروازه ای بزرگ می بندد تا عشقش را نشان دهد.
اصولا نام یا ابتدای نام معشوق روی این قفل ها حک شده است. جالب است که کلید این قفل ها را دور می اندازند تا نشان دهند این عشق تا چه اندازه غیر قابل نفوذ است. 


1.    پل هون‌ تسولرن‌ – کلن – آلمان

در این مکان ها عشقتان را قفل بزنید ! + (تصاویر)


2.    پل هنر – پاریس – فرانسه

در این مکان ها عشقتان را قفل بزنید ! + (تصاویر)


3.    پل بروکلین – نیویورک

در این مکان ها عشقتان را قفل بزنید ! + (تصاویر)


4.    کوه Huangshan – چین

در این مکان ها عشقتان را قفل بزنید ! + (تصاویر)


5.    پل لوژکوف – مسکو، روسیه

در این مکان ها عشقتان را قفل بزنید ! + (تصاویر)


6.    گراتس – اتریش

در این مکان ها عشقتان را قفل بزنید ! + (تصاویر)

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
عکس هایی از انسان های ناقص الخلقه (18-)
عکس هایی از انسان های ناقص الخلقه (18-)
مشاهده بیشتر