کارت سهمیه تریاک یک زن ایرانی + (عکس)

کارت سهمیه تریاک یک زن ایرانی + (عکس)

 

شرح این تصویر در متن زیر می باشد.

 

تصویری که در این مطلب مشاهده میفرمایید یک عدد کارت دریافت سهمیه تریاک را که توسط وزارت بهداری رژیم طاغوت برای رفاه حال معتادین محترم! صادر شده است نشان می دهد.

 

کارت سهمیه تریاک یک زن ایرانی + (عکس)

 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته