ازدواج امام جمعه معروف از طریق فیس‌بوک!

مجموعه : اخبار
ازدواج امام جمعه معروف از طریق فیس‌بوک!
نازوب، یک امام جمعه سنی الجزایری که به سخنرانی‌هایش در مورد معایب فیس‌بوک مشهور است، برای دومین بار و از طریق فیس‌بوک ازدواج کرده است.

جالب اینجاست که او دائما خانواده‌ها را به منع فیس‌بوک تشویق می‌کرد و دائما نیز به پایتخت سفر می‌کرده و به همسرش نیز می‌گفته که برای کنفرانس به پایتخت می رود.

همسرش نیز که به پدر ۵ فرزندش اطمینان داشت او را راهی می‌کرد تا اینکه مشخص شد این آقا برای دیدار با همسر دومش که در فیس‌بوک با او آشنا شده به پایتخت می‌رود.


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته