شتری که جلو عکاس سر یک کودک را خورد!/ عکس

مجموعه : اخبار
شتری که جلو عکاس سر یک کودک را خورد!/ عکس

متن و ترجمه نوشته کنار عکس: وقتی شتر داره سر بچه ات را می خورد 1- شما او را نجات می دهید 2- عکس می گیرید!!!

 

شتری که جلو عکاس سر یک کودک را خورد!/ عکس


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته