اس ام اس های بسیار دل انگیز و زیبا

اس ام اس های بسیار دل انگیز و زیبا
زندگی با همه وسعت خویش محمل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست زندگی رفتن و راهی شدن است زندگی جنبش راهی شدن است. از سر آغاز وجود تا بدانجا که خدا می داند

 
**************

 
در بن بست راه اسمان باز است پرواز بیاموز

 
**************
 

اگه با دیدن من غم تو دلت جون میگیره میمیرم كه تا ابد قلب تو اروم بگیره

 

  **************

عشق همانگونه كه تو را امیدوار میكند همانطور تورا از پای در می اورد

 
**************
 

هرگز ندانستم چگونه ستایش كنم تا آنكه آموختم چگونه دوست بدارم.

 

**************

در حساب عشق یك به اضافه یكی برابر است با همه چیز و دو منهای یك برابر با هیچ.

 

**************

عشق چیزی جز یافتن خویش در دیگران و شادكامی در شناخت نیست.

 

**************

عشق همانند پروانه ایست كه اگر سفت بگیری له می شود و اگر سست بگیری می گریزد.

 

**************

مرد به كرات عشق میورزد، اما كم. زن به ندرت، اما بسیار.

 
**************
 

تنها پاداش عشق، تجربه‌ی عاشقی است.

 
**************
 

تكرار یاد تو تكراری نیست ! هر بار از تو نوشتن اتفاق تازه ایست

 
**************
 

هوسبازان وقتی زیبایی را می بینند، دوستشان دارند ولی عاشقان وقتی كسی را دوست داشته باشند زیبا می بینند

 
**************
 

 آنچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی, نه آنقدر ببین که هرگز عاشق نشوی

 
**************
 

آسمان می بارد, گل می میرد, تو نه آسمان باش نه گل, زمین باش تا آسمان بر تو ببارد و گل در تو بروید

 

**************

عشق عقل را کور می کند پس سعی کن عاشق کسی باشی که حاضر باشد به جای تو ببیند تا

زمین نخوری

 

**************

مردم این زمونه مثل گل انارند

از دور جلوه دارند از نزدیك بو ندارند

 
**************
 

پلکتو ببند

.

.

.

حالا باز کن,

باز کردی؟

چقدر طول کشید؟

همینقدر هم نمیتونم دوریتو تحمل کنم

 
**************
 

اگرعالم شود انگشتر ناب@ تو بر انگشتر عالم نگینی@

 

**************

یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش ۲ یا ۳ ماه بیشتر زنده نیست، یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله و فاصله یعنی دو خط موازی که به هم نمیرسند، یاد گرفتم در عشق هیچ کس به اندازه خودت وفادار نیست، و یاد گرفتم که هر چه عاشق تری تنها تری

 
**************
 

  عشق گنج است و سخاوت گنج یاب


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته