خطر استفاده از دستگاه‌ تصفیه آب!!

خطر استفاده از دستگاه‌ تصفیه آب!!
یک کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط گفت: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا از آب بطری برای مصارف آشامیدنی استفاده می‌شود.

ساعی فر ، مدعی شد: برخی دستگاه‌های تصفیه‌کننده آب استاندارد نیستند و از آنجایی که به دلایل تجاری تولید شده‌اند برای تصفیه آب‌های آلوده نباید استفاده شوند.

وی تصریح کرد: در مساله تصفیه آب دو مساله مطرح می‌شود، یکی از بین بردن میکروب‌ها و دیگری از بین بردن عناصر مضر. برخی عناصر در کیفیت و طعم و رنگ عناصر اثر می‌گذارند، برای مثال وجود منیزیم زیاد در آب موجب تلخی طعم آب می‌شود.

ساعی فر تاکید کرد: دستگاه‌های تصفیه آب صرفا برای مصارف خانگی تولید شده‌اند. شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که دستگاه‌های موجود توانایی از بین بردن میکروب‌ها را ندارند و استفاده از آن‌ها برای تصفیه آب‌های غیر آشامیدنی خطرناک است.

وی عنوان کرد: هر روز 200 نمونه از آب شهری مورد آزمایش قرار می‌گیرد و خوشبختانه از آلوده نبودن آن مطمئن هستیم، اما باید توجه داشت که در تصفیه‌خانه‌ها فقط میکروب را از بین برده می‌شود و عناصر در آن‌ها جدا نمی‌شود، به همین دلیل استفاده از بطری‌های موجود در بازار توصیه می‌شود.

یک کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز ارومیه‌ای توجه داشته باشند که از شستن خودرو در سد شهرچای و به طور کلی در رودخانه‌ها پرهیز کنند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان