شرم آورترین ازدواج دنیا توسط این دختر و پسر (عکس)

شرم آورترین ازدواج دنیا توسط این دختر و پسر (عکس)
به گزارش ناز وب وکیل خانم ضمن تکرار حرفهای موکلش بچه داری او را دلیلی بر حقوق شهروندی او ذکر نمود…
 
خانمی اهل زامبیا به خاطر ازدواج شرم آور به دو سال زندان محکوم شد.خانم ۲۹ ساله به نام لیا تونگا در سال ۲۰۰۹ با ویزای تحصیلی در رشته دندانپزشکی به بریتانیا امده بود.هنگامی که مدت اعتبار ویزای او رو به اتمام بود به آژانس مهاجرتی رفت و از آنها مشورت گرفت.مشاوران به او پیشنهاد ازدواج اجباری دادند.اما امسال اداره مهاجرت ضمن پی بردن به ماجرا او را دستگیر و تحویل زندان داد.
 
شرم آورترین ازدواج دنیا توسط این دختر و پسر (عکس)
 
خانم در دادگاه اظهار نمود در چند روز اینده او صاحب فرزند خواهد شد.دلیلی ندارد که او را از انگلستان اخراج نمایند.به گزارش ناز وب وکیل خانم ضمن تکرار حرفهای موکلش بچه داری او را دلیلی بر حقوق شهروندی او ذکر نمود.اما قاضی پرونده ضمن رد دفاعیات خانم را به دو سال زندان محکوم نمود.قاضی پرونده عنوان نمود خانم در عین هوشیاری تن به ازدواج عمدی جهت گرفتن تابعیت بریتانیا نموده است.
 
شرم آورترین ازدواج دنیا توسط این دختر و پسر (عکس)
 
یکی از مامورین اداره مهاجرت به نام”اندی رادکلیف”می گوید خانم بر این عقیده است که پدر فرزندش فردی به نام موریرا است.اما ما هرچه تا کنون گشته ایم پدر فرزند را پیدا ننموده ایم.در پی تحقیقات گسترده برای پیدا نمودن شوهر خانم پلیس به چند آزانس مهاجرتی مشکوک و توانست نهایتا چند فرد را که به صورت قاچاق در کار مهاجرت های غیر قانونی بودند دستگیر نماید.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان