یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

کشف حجاب یک خانم جوان در کرج !! تصاویر

کشف حجاب یک خانم جوان در کرج !! تصاویر

حیثیت زن ایجاب می کند که اینچنین باشد؟ آیا زن بودن به جلوه گری و عشوه گری در خیابان است؟ آیا اگر ساده پوش باشند…

بحث حجاب امروز در جامعه اسلامی ایران بسیار داغ است. متاسفانه همچنان در صحنه های اجتماعی کشوری که پرچمدار اسلام در منطقه است صحنه هایی از بی حجابی زنان به چشم میخورد.

بنابر قوانین اسلامی شرافت زن اقتضاء می کند هنگامی که از خانه بیرون می رود متین ، سنگین و با وقار باشد، در طرز رفتار و پوشش خود باعث تحریک و تهیج نامحرمی نشود ، عملا مرد را به سوی خود دعوت نکند، زبان دار و معنی دار به سخن خود آهنگ ندهد. چرا که اسلام زن را تشویق به این کرده است که هر اندازه متین‌ و باوقار و عفیف‌تر در جامعه حضور یابند و خود را در معرض دید بسیاری از مردان نگذارند بر احترامش افزوده خواهد شد.

 

کشف حجاب یک خانم جوان در کرج !! تصاویر

 

اما متأسفانه ما امروزه شاهد هستیم که برخی دختران ایرانی پر رنگ و لعاب‌تر و بی حجاب تر از همیشه در کوچه، خیابان، دانشگاه و یا محل کار ظاهر می‌شوند و هر روز هم بیشتر مردم می‌پذیرند که جامعه تغییر کرده است.همچنین امروزه با صحنه هایی روبه رو می شویم که خود شرمنده خود می شویم چرا گهگاهی شاهد دخترانی در خیابان هستیم که حیثیت زن بودن خود را حفظ نکرده و چشم های هوس آلود مردان را با ژست ها ی غیر ناپسند به سوی خود جلب می کنند.

حیثیت زن ایجاب می کند که اینچنین باشد؟ آیا زن بودن به جلوه گری و عشوه گری در خیابان است؟ آیا اگر ساده پوش باشند و نگاه های شهوت آلود مردان را به سوی خود جلب نکند، برخلاف حیثیت زن یا بر خلاف حیثیت مرد یا بر خلاف مصالح اجتماع یا بر خلاف اصل آزادی عمل کرده اند؟

 

کشف حجاب یک خانم جوان در کرج !! تصاویر

کشف حجاب یک خانم جوان در کرج !! تصاویر

 برچسبها:

بیوگرافی هنرمندان