عکس ناب از آخرین بازمانده نسل چنگیزخان

عکس ناب از آخرین بازمانده نسل چنگیزخان

تصویری نایاب از محمد علیم خان اخرین فرد بازمانده از نسل چنگیز خان / عکس متعلق به ۱۴۰ سال پیش است.

 

عکس ناب از آخرین بازمانده نسل چنگیزخان


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان