لحظه دیدنی حرکت و آخرین وداع با تایتانیک (تصویر)

لحظه دیدنی حرکت و آخرین وداع با تایتانیک (تصویر)
این تصویر دیدنی و خاطره انگیز دردناک مربوط به سال 1912 یعنی 102 سال پیش است.
صفحه "تاریخ در تصاویر" یا "History In Pictures" در توئیتر تصویری فوق العاده از لحظه وداع مردم از اسکله با ابر کشتی تاریخ؛ تایتانیک را به اشتراک گذاشته است که هزاران بار ریتوئیت شده است.

 لحظه دیدنی حرکت و آخرین وداع با تایتانیک (تصویر)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان