ما را دراینستاگرام دنبال کنید

شما چقدر دیگران را درک می کنید؟ تست

شما چقدر دیگران را درک می کنید؟ تست
یک تست فوق العاده برای درک شما از دیگران

نازوب، همدلی، یعنی توانایی تصور اینکه زندگی برای دیگری چگونه است. به بیان دیگر، همدلی، یعنی اینکه فرد بتواند شرایط زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن موقعیت قرار ندارد، درک کند؛ یا بتواند انسان های دیگر را با تفاوت های فراوان بپذیرد و به آنها احترام بگذارد. پرسشنامه زیر به شما می گوید چقدر همدلید. «پرسشنامه ارزیابی همدلی بزرگسالان» توسط مارک دیویس در سال 1980 تهیه و تنظیم شده است.

راهنمابرای پاذسخگویی به پرسشنامه، لطفا عبارات آن را با دقت مطالعه کرده و میزان موافقت خود را با هر عبارت مشخص کنید. به عددهای داخل مربع ها هم توجه نکنید.

ردیف

عبارت

کاملا مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملا موافقم

1

وقتی داستان یا رمانی می خوانم، تصور می کنم اگر اتفاقات این داستان برای من رخ می داد چه احساسی داشتم.

0

1

2

3

4

2

من واقعا با احساس شخصیت های داستان یا رمان درگیر می شوم.

0

1

2

3

4

3

وقتی یک فیلم یا یک بازی را تماشا می کنم، اغلب نمی توانم خود را در قالب آن قرار دهم.

4

3

2

1

0

4

بعد از دیدن یک بازی یا فیلم، احساس می کنم که به جای یکی از آن شخصیت ها هستم.

0

1

2

3

4

5

من معمولا درباره بعضی چیزهایی که ممکن است برایم اتفاق بیفتد، به طور منظم خیالبافی یا رویاپردازی می کنم.

0

1

2

3

4

6

با کتاب یا فیلمی که تا حدی ممکن است وقایع آن برای من بعید باشد، به شدت درگیر می شوم.

4

3

2

1

0

7

وقتی یک فیلم خوب را تماشا می کنم، به راحتی می توانم خودم را جای شخصیت قهرمان آن بگذارم.

0

1

2

3

4

8

وقتی از کسی انتقاد می شود، تصور می کنم اگر جای او بودم چه احساسی داشتم.

0

1

2

3

4

9

اگر مطمئن باشم در زمینه بعضی چیزها حق با من است، وقت زیادی را برای گوش کردن به حرف شخص دیگر تلف نخواهم کرد.

4

3

2

1

0

10

بعضی اوقات تلاش می کنم دوستانم را بهتر درک کنم و از زاویه دید آنها به مسائل نگاه کنم.

0

1

2

3

4

11

من بر این باورم که هر سوال یا مسئله ای دوطرفه است یا دو بعد دارد. سعی می کنم هر دوی آنها را ببینم.

0

1

2

3

4

12

گاهی فکر می کنم خیلی سخت است مسائل را از زاویه دید شخص دیگری نگاه کنم.

4

3

2

1

0

13

پیش از هر تصمیمی سعی می کنم به مخالفت دیگران با آن فکر کنم.

0

1

2

3

4

14

وقتی کسی مرا آشفته می کند، معمولا برای مدتی سعی می کنم خود را جای او بگذارم.

0

1

2

3

4

15

وقتی که می بینم اشخاصی فریب یا شکست خورده اند، نوعی مراقبت نسبت به آنها احساس می کنم.

0

1

2

3

4

16

وقتی می بینم کسی به طور غیرمنصفانه تهدید می شود، احساس ترحمی نسبت به او ندارم.

4

3

2

1

0

17

اغلب برای کسانی که نسبت به من خوشبختی کمتری دارند دلم می سوزد، احساس نگرانی می کنم.

0

1

2

3

4

18

من خود را شخصی تقریبا دل نازک و دل رحم می دانم.

0

1

2

3

4

19

بعضی وقت ها وقتی دیگران مشکلاتی دارند من احساس تاسف و تاثری ندارم.

4

3

2

1

0

20

افراد بدشانس و بدبخت معمولا مرا ناراحت و آشفته نمی کنند.

4

3

2

1

0

21

من اغلب چیزهایی را که برایم اتفاق می افتند، کاملا لمس می کنم.

0

1

2

3

4

نمره گذاری

نمرات هر یک از سوالات پرسشنامه، از صفر تا 4 امتیاز است. ما از قبل کار شما را راحت کرده ایم و این عددها را در جدول پرسشنامه ها گذاشته ایم. کافی است عددهایی را که کنارش علامت گذاشته اید، با هم جمع کنید. حاصل جمع نمرات شما، از این پرسشنامه می تواند صفر تا 84 باشد.

هر چه نمره شما بیشتر باشد، همدلی بیشتری دارید، نمره کمتر از 20 نیز می تواند نشاندهنده مشکل جدی شما در این زمینه باشد.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
a