خطر جدی داروی لا‌غری زنیکال

مجموعه : پزشکی
خطر جدی داروی لا‌غری زنیکال
به گزراش نازوب، محققان از خطرناک بودن داروی لا غری زنیکال میگویند. پژوهشگران علوم پزشکی شرکت داروسازی روش اعلام کردند تجویز داروی زنیکال سبب بروز حالات پیش سرطانی دردستگاه گوارشی می شود.
این دارو که اداره دارو و غذای آمریکا اف.دی.ای هم آنرا تایید کرده است در برخی افراد سبب بروز حالات پیش سرطانی کولون شده است

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان