falhafezz
falhafezz
laghari

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

تصاویری از جدیدترین مدل طراحی های انجام شده روی ناخن در هفته مد نیویورک

هفته مد نیویورک  -New York Fashion Week-   یک رخداد نیمه سالانه در شهر نیویورک است که هر سال در ماه فوریه برای مد بهاره/تابستانه و در سپتامبر برای مد پاییزه/زمستانه برگزار می‌شود.

نازوب، این رخداد در کنار هفته مد لندن، هفته مد میلان و هفته مد پاریس به عنوان چهار رویداد مهم دنیای مد محسوب می‌شوند. در اینجا ما تصاویری از جذاب ترین مانیکورهای بهاره 2015 را از هفته مد نیویورک برای شما آورده ایم.

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین مدل مانیکورهای ناخن

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

هفته مد نیویورک با طراحی های جدید ناخن

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

مدل ناخن های طراحی شده

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

مانیکور ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

طرح های مختلف طراحی ناخن

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک

جدیدترین طراحی های ناخن در هفته مد نیویورک


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان