moharam

فحاشی و فواید عجیب آن

فحاشی و فواید عجیب آن

فحاشی کردن چه فواید عجیبی دارد و نمی دانستیم!

فحش و ناسزا گفتن گاهی آب خنکی است بر دل داغدار! باوری عجیب و جدید برای کاهش استرس. کمتر پیش می‌آید که بشنویم ناسزا گفتن کار خوبی است؛ اما دانشمندان در انگلستان با بررسی های روانشناسی بیان کردن فحش دادن مزیت هایی دارد که بسیاری از افراد آن را نمی دانند!

نتیجه آزمایش و تحقیقات جالب فحاشی توسط دانشمندان

به گزارش سایت نازوب محققان می‌گویند داوطلبانی که در تحقیق دانشمندان در فحاشی شرکت داشته اند و به اراده و اختیار خودشان ناسزا گویی کرده اند، توانسته اند در مقایسه با گروهی که فحاشی نکرده بود مدت طولانی تری درد فیزیکی را تحمل کنند.
محققان روانشناسی دانشگاه کیل در انگلستان، برای این تحقیق از 64 داوطلب خواستند یک دست خود را در ظرفی پر از یخ فرو کنند و تا جایی که تحمل دارند آن را همان جا نگه دارند و به اختیار خودشان کلمه ی ناسزایی را دائما با تمام حس تکرار کنند.
و گروهی دیگر با فرو بردن دست در ظرف یخ از گفتن ناسزا خودداری کنند! نتیجه این شد که افراد با ادب و با شخصیت که از گفتن فحاشی خودداری کرده بودند یک چهارم گروهی که فحش داده بودند توانستند دستهای خود را در یخ نگه دارند!

گروه فحاش، حدود 2 دقیقه و 15 ثانیه دستهایشان را در ظرف پر از یخ نگه داشتند و اما گروه با ادب حدود یک دقیقه بیشتر تنوانستند دوام بیاورند.

با انجام این تحقیق بسیار جالب، دکتر ریچارد استیونز، که سرپرستی این تحقیقات را بر عهده داشته است، می‌گوید:

در حالی که دلیل و چگونگی این ارتباط روشن نیست، ولی این باور وجود دارد که فحاشی، درد را کاهش می‌دهد چون به طور غریزی واکنش «جنگ یا فرار» را در انسان فعال می‌کند.
همچنین بیان کرد: ما فکر می‌کنیم که با ناسزا گویی انسان به نوعی میزان خشونت خود را کاهش می‌دهد. ما همچنین می‌دانیم اگر واکنش عاطفی وجود داشته باشد، تحمل و طاقت انسان در برابر درد افزایش می‌یابد.
دکتر استیونز می‌گوید او باور دارد که ناسزاگویی کارآیی دارد چون وقتی داوطلبان نفرین کنند و فحش بدهند، ضربان قلب آنها افزایش می‌یابد که خشونت را کاهش می‌دهد و به انسان کمک می‌کند با هر ضعف و خطری مقابله کنند.
او افزود: این واکنش ممکن است همچنین توضیح دهد که چرا ناسزاگویی قرن هاست بخش لاینفک ارتباط اجتماعی انسان‌ها بوده است.
از طرفی ناسزاگویی برای کاهش درد فقط زمانی موثر است که فرد در محاوره‌های روزمره خود عادت نداشته باشد ناسزا بگوید.

فحاشی برای چه کسانی مفید است؟

بد دهنی و گفتن کلمات و جملات زشت و ناموسی برای افرادی موثر است که بیان این جملات برای او عادت نشده باشد. این تحقیق در علم روانشناسی و سلامت روان بسیار بازدهی دارد.

افرادی که خشم خود را به ناچار در خود می ریزند و بخاطر رعایت ادب و شخصیت از گفتن فحاشی و حتی کلمه های عادی ناسزا گویی خودداری می کنند با آموزش برون ریزی فحاشی، بخش بزرگی از بیماری های فکری و حتی فیزیکی آنها را می شود درمان کرد.

محقق و روانشناس با جلسه های مشاوره فرد با ادب را با جملاتی مخصوص خشمگین می کند و به او اجازه می دهد تا هر آنچه می خواهد در برابر آن واکنش نشان دهد در این جلسات قبل از شروع تست و آزمون از فرد مشاوره گیرنده می خواهند خجالت را کنار بگذارد و خود واقعی خود را به نمایش بگذارد!

رفتارهای ما انسان ها بسیار پیچیده و متفاوت از یکدیگر است. در جامعه ای که زندگی می کنیم شاید بتوان گفت بیش از 20 درصد بیماری های فیزیکی و دپ بودن افراد به این دلیل است که به هر شکلی از حق خود دفاع نمی کنند و اصلی ترین علت آن با ادب بودن و نگه داشتن بیش از حد حفظ حریم دیگران است.

به معنای واقعی احترام و ارزش بی جا گذاشتن. در حقیقت پتکی است که برسر خودمان می زنیم. پس سعی کنید ادب و شخصیت را همیشه به جا و زمان خودش خرج کنید. تا از شما سواری گرفته نشود.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان