عشق بازی این دختر خشم کاربران فیسبوک را برانگیخت (عکس)

عشق بازی این دختر خشم کاربران فیسبوک را برانگیخت (عکس)

دختری که با انتشار عکس های فیس بوک را در نوردید !

 

عکس‌های کودک ۲ ساله بریتانیایی در فیسبوک در کنار مار پایتون بزرگی که پدر و مادر این بچه به عنوان حیوان خانگی در خانه‌ نگهداری میکنند، خشم دوستان خانواده و کاربران فیسبوک رو برانگیخته است.

 

عشق بازی این دختر خشم کاربران فیسبوک را برانگیخت (عکس)

به گزارش نازوب، بسیاری از کامنت‌های اعتراض به این پدر و مادر بخاطر به توجهی به این حقیقت هست که ماری با این جثه هر لحظه امکان داره به دور کودک پیچیده و بعد از خفه کردن او، تمام بدنش را یکجا قورت دهد.

 

عشق بازی این دختر خشم کاربران فیسبوک را برانگیخت (عکس)

 

پدر کودک اما در پاسخ کامنت‌های اعتراض نوشته: دختر من از موقع تولد با این مار بزرگ شده و مار به او عادت کرده تا به آن حد که شبها قبل از اینکه دخترم و مار همدیگه رو از نبوسن، به خواب نمیرن!

 

 عشق بازی این دختر خشم کاربران فیسبوک را برانگیخت (عکس)

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان