laghari

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

مجموعه : دنیای مد
رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

از سال 1990 میلادی تا کنون، موسسه “پنتون” رنگ مخصوص سال را انتخاب کرده است، آنها با این کار خود باعث می شوند مشتری ها در دوازده ماه آینده، رنگ خاصی برای پوشش ها یا خریدهای مرتبط شان داشته باشند. بسیاری از پیش بینی ها برای رنگ سال 2016 غلط از آب درآمد و به لطف موسسه پنتون دو رنگ عالی و با نشاط و دی عین حال آرامش بخش آبی روشن و صورتی کوراتز دو رنگ برای 12 ماه سال 2016 انتخاب شدند.

 

 

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

موسسه پنتون رنگ سال 2016 را اعلام کرد

 

رنگ صورتی کوارتز و آبی روشن دو رنگ انتخاب شده موسسه پنتون برای سال 2016

 

 

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

رنگ صورتی کوارتز Rose Quartz اولین رنگ سال 2016 به انتخاب موسسه پنتون

 

رنگ صورتی روشن یا همان صورتی سنگ کوارتز Rose Quatz یکی از رنگ های انتخاب شده شرکت پنتون برای سال 2016 است. این رنگ حس نشاط،خونسردی و آرامش خاصی را در فرد ایجاد می کند.

 

 

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

رنگ صورتی سنگ کوارتز Rose Quatz برای سال 2016

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

رنگ صورتی سنگ کوارتز برای سال 2016

 

 

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

رنگ صورتی برای سال 2016

 

 

 

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

 

رنگ آبی روشن Serenity دومین رنگ انتخاب موسسه پنتون برای سال 2016

 

 

 

رنگی آبی روشن Serenity هم دومین رنگ انتخابی شرکت پنتون برای سال 2016 است. این رنگ هم حس آرامش را در فرد ایجاد می کند.

 

 

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

رنگ آبی روشن Serenity برای سال 2016

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

انتخاب رنگ آبی روشن Serenity برای سال 2016

 

 

 

این بار اولین برای است که موسسه پنتون دو رنگ را به عنوان رنگ سال انتخاب می کند.

 

 

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

رنگ صورتی کوارتز Rose Quartz در دکوراسیون

 

رنگ سال 2016 به تفکیک جنسیتی + عکس

 

ترکیب رنگ آبی روشن Serenity و صورتی کوارتز Rose Quartz در دکوراسیون


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان