شرایط دریافت وام ازدواج برای بیمه شدگان

مجموعه : اخبار
شرایط دریافت وام ازدواج برای بیمه شدگان

 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می‌شود.

صنعت بیمه- معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: به استناد ماده 85 قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده باید چهار شرط را داشته باشد تا مستحق دریافت کمک هزینه ازدواج شود.

به گزارش ناز وب به نقل از بنکر (Banker)، محمدحسن زدا افزود: تصویر و اصل سند ازدواج و شناسنامه زن و شوهر و تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده، مدارک لازم برای مراجعه به شعبه و دریافت کمک هزینه ازدواج است.

وی ادامه داد: بیمه‌شده طی 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت را پرداخت کرده باشد، در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما قطع نشده باشد، ازدواج اول بیمه شده باشد، ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد تا کمک هزینه ازدواج به فرد تعلق بگیرد.

زدا بیان داشت: همچنین میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده است. برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمه‌شده (مشمول کسر بیمه) در آخرین 2 سال قبل از ازدواج بر عدد 24 (تعداد ماه‌ها) تقسیم می‌شود. درصورتی که حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تصویر و اصل سند ازدواج و شناسنامه زن و شوهر و تعهد کتبی بیمه‌شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده، مدارک لازم برای مراجعه به شعبه و دریافت کمک هزینه ازدواج است.

زدا با اشاره به اینکه کمک هزینه ازدواج و یا هدیه سازمان تأمین اجتماعی به افرادی که ازدواج می کنند با در نظر گرفتن شرایط محدودیت خاصی ندارد گفت: مبلغ هدیه در روزی که تقاضا به شعب داده شود پرداخت خواهد شد.

منبع: عصر ایران

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان