falhafezz
falhafezz
laghari

یافته هایی درباره ی انسان های 50 هزار سال پیش

یافته هایی درباره ی انسان های 50 هزار سال پیش

 

محققان مؤسسه تکنولوژی ماساچوست و دانشگاه «لالاگونا» در اسپانیا پس از استفاده از تکنیک‌های تحلیلی در فسیل‌های منطقه «ال‌سالت» اسپانیا به این نتایج دست یافتند.

دانشمندان و باستان‌شناسان اسپانیایی در تجزیه و تحلیل فسیل انسان‌های 50 هزار سال پیش «نئاندرتال‌ها» متوجه شدند غذای آنها در هر فصل تغییر می‌کرد.

به‌عقیده باستان‌شناسان تاکنون تصور می‌شد انسان‌های نخستین بیشتر از ذبح حیوانات و خوردن گوشت آنها به عنوان غذا استفاده می‌کردند اما آخرین تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد این غارنشین‌ها سبزیجات و حبوبات را به گوشت ترجیح می‌دادند.

بر اساس تحقیق، آنها با تغییر هر فصل تغذیه‌شان تغییر می‌کرد و بر حسب نیاز و دسترسی به مواد خوراکی غذایشان را تهیه می‌کردند.

«آیناراسیتسیاگا» یکی از باستان‌شناسان در این باره می‌گوید: شرایط آب و هوایی و موقعیت‌های مختلف، آنها را در وضعیتی قرار می‌داد که در برنامه غذایی‌شان تغییرات اساسی به‌وجود بیاورند و با توجه به تجزیه و تحلیل رسوبات روی دندان‌های فسیل شده آنها متوجه شدیم سبزیجات را به گوشت ترجیح می‌دادند.

محققان مؤسسه تکنولوژی ماساچوست و دانشگاه «لالاگونا» در اسپانیا پس از استفاده از تکنیک‌های تحلیلی در فسیل‌های منطقه «ال‌سالت» اسپانیا به این نتایج دست یافتند.

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان