اندام پیرترین زن بدنساز جهان (عکس)

اندام پیرترین زن بدنساز جهان (عکس)

معرفی پیرترین زن بدنساز جهان خانم شفرد 

 

نازوب، شفرد مسن ترین زن بدنساز جهان تاکید کرده است که سن تنها یک عدد است و همه می توانند در همه سنین به مقام های قهرمانی دست پیدا کنند.

 

 

اندام پیرترین زن بدنساز جهان (عکس)

این زن هر روز در ساعت ۳ از خواب بیدار شده و به تمرین های ذهنی می پردازد و پس از آن پیاده روی روزانه خود را در پارک نزدیک آنجا آغاز می کند. وی هر روز قبل از ناهار ۱۰ مایل پیاده روی می کند و تنها غذایی که برای ناهار استفاده می کند برنج ساده، سینه مرغ و سبزیجات است.

 

 

اندام پیرترین زن بدنساز جهان (عکس)

وی بسیاری از تمرین های خود را با شامبورگر انجام می دهد که پیش از این به عنوان مرد قهرمان جهان در رشته بدنسازی شناخته شده بود. شامبورگر در طول ۱۸ سال گذشته توانسته است در ۹ ماراتن شرکت کرده و ۲ مسابقه بدنسازی را ببرد و حال مربی این زن مسن جهان است.

 

 

اندام پیرترین زن بدنساز جهان (عکس)

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان