یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

آرم صهیونیست ها در مساجد قم! + (عکس)

مجموعه : اخبار
آرم صهیونیست ها در مساجد قم! + (عکس)

 

لازم به ذکر است، صهيونيسم جهاني براي تسخير جهان و تسلط بر فرهنگ، دين و اعتقادات و حتي ديگر امور زندگي مردم سراسر جهان برنامه ريزي و توطئه چيني کرده و همواره مشغول چنين کاري بوده و هستند.

اخبار رسيده از شهر مقدس قم حاکي از آن است که اخيرا در برخي از مساجد اين شهر،‌ مهرهايي ديده شده که بر روي آن ستاره داوود که نشانه و آرم رژيم اشغالگر صهيونيستي است، حک شده است.

 

آرم صهیونیست ها در مساجد قم! + (عکس)

 

بدون شک چنين اقدامي مي تواند برنامه يا طرحي جامع براي وارد کردن نمادهاي صهيونيستي به اعتقادات مردم باشد. از همين رو جا دارد، مسئولان مربوط در وزارت اوقاف و امور خيريه و يا ستاد عالی کانون های مساجد کشور که متولي رسيدگي به امور مساجد هستند، فورا براي جمع آوري اين مهرهاي شبه ناک اقدام ورزند.

لازم به ذکر است، صهيونيسم جهاني براي تسخير جهان و تسلط بر فرهنگ، دين و اعتقادات و حتي ديگر امور زندگي مردم سراسر جهان برنامه ريزي و توطئه چيني کرده و همواره مشغول چنين کاري بوده و هستند.

 


بیوگرافی هنرمندان