laghari

دختر جذاب و ملکه زیبایی ایران در سال 1968 +عکس

دختر جذاب و ملکه زیبایی ایران در سال 1968 +عکس
  

 

دختر جذاب و ملکه زیبایی ایران در سال 1968 +عکس

 

او با نمره ۱۹ داوران مسابقه و نظرخواهی مجله زن روز از ۴۲ هزار نفر برنده این مسابقات شد. انتخاب دختر شایسته ایران، از ابتکارهای مجله «زن روز» وابسته به مؤسسه مطبوعاتی-انتشاراتی کیهان بود که از سال ۱۳۴۴ آغاز شد.

طی ۱۳ سال برگزاری مراسم دختر شایسته ایران، ۱۳ دختر برگزیده در هر سال به مسابقه انتخاب دختر شایسته جهان فرستاده شدند و از بین آنان الهه عضدی و شهره نیکپور، عنوان دختر شایسته جهان را به‌دست آوردند.

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان