یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

جزغاله شدن افعانی های مهاجر به ایران + تصاویر 16+

جزغاله شدن افعانی های مهاجر به ایران + تصاویر 16+

 

مهاجران افغانی که توسط قاچاقچیان انسان به این روز می افتند!! جای تاسف دارد

 

یک پژو که اتباع افغان غیرمجاز را به همراه داشت با تویوتا 2000 که گازوئیل قاچاق حمل می‌کرد برخورد و منجر به آتش گرفتن خودروها می‌شود.

در این سانحه دلخراش، دو نفر از 15 اتباع افغان سالم به بیرون پرت شده و باقی سرنشینان در آتش سوختند.

 

جزغاله شدن افعانی های مهاجر به ایران + تصاویر 16+

جزغاله شدن افعانی های مهاجر به ایران + تصاویر 16+

جزغاله شدن افعانی های مهاجر به ایران + تصاویر 16+

جزغاله شدن افعانی های مهاجر به ایران + تصاویر 16+

جزغاله شدن افعانی های مهاجر به ایران + تصاویر 16+

جزغاله شدن افعانی های مهاجر به ایران + تصاویر 16+

جزغاله شدن افعانی های مهاجر به ایران + تصاویر 16+


بیوگرافی هنرمندان