یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

لاغر شدن این زن برای در آغوش کشیدن+ (تصاویر)

لاغر شدن این زن برای در آغوش کشیدن+ (تصاویر)

 

انگیزه عاطفی این خانم باعث شد تا او به راحتی به اندام ایده آل و خوش فرمی برسد.

 

مادری که بدلیل چاقی زیاد نمیتوانست فرزندش را در آغوش بگیرد رژیم گرفت و در طول مدت 16 ماه بیش از 50 کیلوگرم وزن کم کرد.

 

لاغر شدن این زن برای در آغوش کشیدن+ (تصاویر)

لاغر شدن این زن برای در آغوش کشیدن+ (تصاویر)

لاغر شدن این زن برای در آغوش کشیدن+ (تصاویر)

 لاغر شدن این زن برای در آغوش کشیدن+ (تصاویر)

لاغر شدن این زن برای در آغوش کشیدن+ (تصاویر)

 


بیوگرافی هنرمندان