تنها جانوری که بدن انسان را ذوب می کند! + عکس

مجموعه : مقاله و تحقیق
تنها جانوری که بدن انسان را ذوب می کند! + عکس

 

معرفی کشنده ترین مار جهان که نیش آن به طرز وحشتناکی بدن انسان را ذوب می کند!!

 

کشنده‌ترین مار جهان در جزیره‌ای واقع در 32 کیلومتری آن سوی سواحل سائو پائولوی برزیل سکنی گزیده و زهر آن می‌تواند گوشت انسان را ذوب کند.

 

تنها جانوری که بدن انسان را ذوب می کند! + عکس

 

جزیره برزیلی مورد بحث خالی از سکنه بوده و فقط تعداد معدودی از دانشمندان برای مطالعه مارها سالانه اجازه ورود به آن را کسب می‌کنند.

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان