laghari

روحانی به جلسه استیضاح نرفت! چرا؟

مجموعه : اخبار
روحانی به جلسه استیضاح نرفت! چرا؟

 

گر با نگاهي ريزتر به اين موضوع بنگريم متوجه مي‌شويم که افراد تندرو هر دو جريان، انتظارات متضادي از دولت دارند که در هر صورت مي‌تواند چالش آفرين باشد.

 

سفر دکتر حسن روحاني به اردبيل در روز حساس استيضاح وزير علوم، حقيقتي زيبا از دولت تدبير و اميد را آشکار ساخت. رييس جمهور با اين حرکت مردم سالارانه نشان داد که خط قرمز او نه افراد کابينه بلکه همه مردم ايران اسلامي مي‌باشد.

دولت تدبير و اميد بارها نشان داده به عهدي که با مردم بسته وفادار است و در اين راه با کسي تعارف ندارد و مواضع مستحکم او در روزهاي اخير اين واقعيت را به خوبي نشان داده است. از اين رو کابينه دولت يازدهم مقيد به فرد نيست بلکه آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و گفتمان و منش اعتدالگرايي توام با رويکردي خردمنداند در دستور کار است. بنابراين، هر فردي که در اين کابينه اعتدالگرا قرار مي‌گيرد بايست خود را با اين رويکردهاي منطقي وفق دهد.

حضور بسيار گرم و صميمي رييس جمهور در جمع مردم مهمان نواز اردبيل که با استقبال باشکوه اين خطه ولايتمدار همراه بود همه محاسبات گروه اقليتي که هميشه گارد تقابلي با دولت اعتدالگرا داشته است بر هم زد. آنها مي‌خواستند با استيضاح يکي از اعضاي کابينه، رييس جمهور را به مجلس بکشانند و همانند همتاي قبلي خود جانانه از وزيرش دفاع کند اما همه ديديم در عين حالي که دکتر حسن روحاني علاقه و احترام خاصي براي وزير علوم قائل بودند، حضور در بين مردم را ترجيح دادند. رييس جمهوري که در شعارهايش دم از تکريم مردم مي‌زد امروز به وضوح و در عمل اين شعار ارزنده را عملياتي کرده است.

با آنکه در انتخابات رياست جمهوري دور يازدهم قاطبه اصلاح طلبان از شعارها و برنامه‌هاي دکتر حسن روحاني حمايت کردند و نقش مهمي در پيروزي ايشان داشتند اما همه ديديم که رييس جمهور دولت خويش را فراجناحي اعلام کرد تا با اين رويکرد وحدت بخش منافع ملي را اولويت دولت تدبير و اميد قرار دهد. با اين اوصاف امروز مي‌توان گفت اين دولت مردمي به نحوي مظلوم واقع شده است؛ از يک طرف گاهي مشاهده مي‌شود که جرياناتي که همه جوره قبل و بعد از انتخابات با دکتر حسن روحاني همراهي کرده اند خواستار توجه دولت هستند و از طرفي جريان مقابل نيز که بازنده انتخابات شده بودند نسبت به برخي مواضع دولت اعتدالگرا حساسيت نشان مي‌دهند.

اگر با نگاهي ريزتر به اين موضوع بنگريم متوجه مي‌شويم که افراد تندرو هر دو جريان، انتظارات متضادي از دولت دارند که در هر صورت مي‌تواند چالش آفرين باشد. با اين اوصاف صف بندي جناحي و بارز گروهي که خود را دلواپس امور مي‌دانند بر همه آشکار شده است که به انحاء مختلف سعي در به حاشيه بردن دولت دارند. اما امروز منطق کلام رييس جمهور يازدهم در طرازي بالا قرار دارد تا بسيار فراتر از محدوده کابينه خويش لب به سخن بگشايد. چرا که او معتقد است ايران متعلق به همه ايرانيان فارغ از هر حزب و جناحي خاص است. امروز کشور بزرگ ايران با رويکردي اعتدالي در عرصه سياست داخلي و خارجي بعنوان کانوني امن و باثبات در منطقه و جهان شناخته مي‌شود.

در اين شرايط حساس و در حالي که توفاني مرگباري منطقه بي ثبات خاورميانه را در بر گرفته است ما اينجا در ايران مقتدر بر خود مي‌باليم که در سايه رهبري هوشمندانه مقام معظم رهبري و با تدبير رييس جمهور اعتدالگراي ايران اسلامي ثبات و اعتدال برقرار است. در جهان پرتلاطم امروز به راستي چقدر دغدغه‌هاي وحدت بخش اين رييس جمهور اعتدالگرا زيباست که در هر شرايطي همه را به وحدت و اعتدال فرا مي‌خواند. و اينچنين است که در صحنه زورآزمايي و خشونت طلبي مستکبران افراطي عالم، برد کلمات اعتدالي ايران اسلامي حتي فراتر از برد موشک‌هاي قاره پيماي بالستيک خودنمايي مي‌کند تا در هر گوشه اي از جهان عصر حاضر اعتدال قوي ترين و برنده ترين زبان حاکم بر دنيا باشد.
اخبار سیاسی – ابتکار


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان