instagram

تصویر دیدنی مردی با بلندترین موی سیخ در جهان!!

تصویر دیدنی مردی با بلندترین موی سیخ در جهان!!

این مرد ژاپنی که «کازیرو واتانابه» نام دارد با داشتن بلندترین مدل موی ایستاده جهان با طولی برابر با 113.5 سانتیمتر این رکورد را بدست آورد. به گزارش نازوب «کازیرو» برای بدست‌آوردن این رکورد 15 سال فرصت گذاشت تا موهایش به این طول برسد. پیش از این، یک مرد آلمانی رکورد بلندترین مدل موی ایستاده جهان را با طولی برابر با 80 سانتیمتر داشت.

به گزارش نازوب ثبت رکوردهای جهانی گینس،‌ او در اکتبر سال 2011 میلادی این رکورد را بدست آورد.


بیوگرافی هنرمندان