moharam

توت فرنگی مهم تر از روابط زناشویی !!

توت فرنگی مهم تر از روابط زناشویی !!
خوردن توت فرنگی برای لاکپشت یکی از لذت بخش ترین لذت های زندگیش است. ناز لاک‌پشت‌ها خزندگانی هستند از راستهٔ سنگ‌ پشت‌ سانان (Testudines)، که از ۳۰۰ گونهٔ موجود آنها، برخی از آن‌ها شدیداً در معرض انقراض قرار دارند.
 
به گزارش نازوب لاک‌پشت‌ ها جزو جانوران خون‌ سرد هستند.از گونه‌های معروف آن می‌شود به لاک‌پشت زینی، لاک‌پشت چرمی و لاک‌پشت‌های سه‌چنگالی اشاره کرد. در همه این گونه ها علاقه به توت فرنگی به حدی است که گاه شریک زندگی خود را که به سختی برای تولید نسل پیدا کرده اند فراموش میکنند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان