کشف جدید ترین راه برای تشخیص علت گریه کودک

کشف جدید ترین راه برای تشخیص علت گریه کودک
به گزارش نازوب، روزنامه فرانسوی لوفیگارو نوشت: مطالعات تخصصی پزشکان اطفال نشان میدهد که 10 تا 30 درصد نوزادان پس از هفته دوم تولد به مدت 6 تا 8 هفته گریه های طولانی مدت و غیر طبیعی دارند.
این شیرخواران بیش از 200 دقیقه در روز گریه می‌کنند و در حدود سن 5 ماهگی گریه‌ها قطع می‌شود، درحالی که هیچ تاثیر منفی بر روی رشد کودک به جای نگذاشته‌اند. گریه شدید نوزاد یکی از مراحل طبیعی رشد اوست و هیچگونه توجیه پزشکی ندارد.
پزشکان به مادران توصیه می‌کنند شیرخوار را طوری عادت دهید که بتواند به تنهایی خودش را آرام کند و به محض شنیدن گریه به سرعت وارد عمل نشوید.
تحقیقات نشان می‌دهد اگر مادران تنها به مدت 5 روز شیرخوار را به هنگام گریه به حال خود رها کنند تا آرام شود، نوزاد کم کم می آموزد که چطور خود را آرام کند و از شدت گریه‌هایش کاسته میشود.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان