وحشتناک ترین ناخن های این زن در دنیا (عکس)

وحشتناک ترین ناخن های این زن در دنیا (عکس)
یک زن آمریکایی 54 ساله بنام «ایانا» به بلند کردن ناخن های خود علاقه زیادی دارد به همین دلیل چند سال آن ها را بلند گذاشته است. او به گونه ای به این کار علاقه دارد که گفته می شود به آن “اعتیاد" دارد.گفته می شود، بلند بودن ناخن های وی موجب شده که او هنگام حرکت کردن،
 
 
 وحشتناک ترین ناخن های این زن در دنیا (عکس)
 
به ویژه راه رفتن و یا بالا رفتن از پله، با مشکل اساسی مواجه شود. او حتی برای خوابیدن باید فقط به صورت طاق باز بخوابداستفاده از جوراب و کفش نیز برای این زن آمریکایی امری غیر ممکن است. او بلند کردن ناخن خود را از سن 24 سالگی آغاز کرد. اکنون هر یک از ناخن های وی حداقل 11 سانتی متر است.

 

وحشتناک ترین ناخن های این زن در دنیا (عکس)

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان