moharam

رقابت نابرابر در میان زنان و مردان !!

رقابت نابرابر در میان زنان و مردان !!

آخرین آمارهای ثبت وقایع حیاتی که از سوی سازمان ثبت احوال ایران منتشر شده است، گویای افزایش بیش از پیش سن ازدواج و همچنین پیشی گرفتن تعداد مردان در سن ازدواج نسبت به زنان است که افزایش روز افزون سن ازدواج مشکلات بسیاری چون مشکلات فرزندآوری را به دنبال دارد.

اگر نگاهی به آمارهای ثبت وقایع حیاتی سازمان ثبت احوال از سالهای ابتدایی دهه 80 نسبت به سال 90 بیندازیم، با افزایش 5 ساله در گروه سنی که بیشترین تعداد ازدواج در آنها رخ داده است روبرو می شویم. این نشان دهنده این مسئله است که در کمتر از 6 سال سن ازدواج در کشور ما 5 سال بیشتر شده است که این مسئله در میان زنان بسیار مشهودتر از مردان است.

افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان

افزایش سن ازدواج در میان زنان بیشتر از هر چیز معلول دو رویداد است که در سطحی بسیار گسترده در سالهای گذشته به وقوع پیوسته است. رویداد اول افزایش سطح تحصیلات زنان در یک دهه گذشته است که این افزایش تا به آنجایی رسیده که تمام آمارهای قبولی های کنکور گویای برتری قاطع و گاه چند برابری دختران در کنکور دانشگاههای سراسری و ازاد است. این اتفاق به مرور زمان باعث شد دخترانی که در گذشته پس از پایان تحصیلات مدرسه ازدواج می کردند، این روزها دست کم چهار سال را مشغول تحصیلات اکادمیک شوند که این اتفاق خود باعث افزایش لااقل 4 ساله سن ازدواج شد.

اگر نگاهی به آمارهای ثبت وقایع حیاتی سازمان ثبت احوال از سالهای ابتدایی دهه 80 نسبت به سال 90 بیندازیم، با افزایش 5 ساله در گروه سنی که بیشترین تعداد ازدواج در آنها رخ داده است روبرو می شویم. این نشان دهنده این مسئله است که در کمتر از 6 سال سن ازدواج در کشور ما 5 سال بیشتر شده است که این مسئله در میان زنان بسیار مشهودتر از مردان است

در کنار افزایش سطح تحصیلات زنان در سالهای اخیر، اشتغال زنان هم به همان میزان افزایش پیدا کرد و دختران دیگر تنها به حضور در خانه و خانه داری محدود نمی شدند. حضور اجتماعی زنان و استقلال اقتصادی آنها یکی از مهم ترین دلایلی که زنان گاه به اجبار آن تن به ازدواج می دادند را منتفی کرد و دیگر زنان برای تامین نیازهای اقتصادی پای سفره عقد نمی نشستند. این دو پدیده در کنار هم باعث شد که سن ازدواج دختران هر روز بیشتر از دیروز شود. البته این اتفاق با بیشتر شدن سن ازدواج مردان هم توام بود اما از آنجا که افزایش سن ازدواج در زنان به دلیل مشکلاتی که برای باروری به وجود می آورد، خطر آفرین تر است، معمولا نظر جامه شناسان بیشتربه افزایش سن ازدواج در میان زنان جلب می شود.
ازدواج موفق

پیشی گرفتن شمار مردان در سن ازدواج نسبت به زنان

یکی دیگر از نکات قابل توجه آخرین آمار وقایع حیاتی ثبت احوال، بیشتر شدن مردان در سنین ازدواج نسبت به زنان است. در سالهای اواخر دهه 50 و دهه 60 ما با تفاوت محسوس در نرخ موالید میان دختران و پسران روبرو بودیم به گونه ای که تعداد موالید دختر با نرخ قالب توجهی همواره بیشتر از موالید پسر بود.

این اتفاق باعث شد که ما در سالهای دهه 80 و در ادامه ان سال 90 با مشکل ازدواج برای دختران روبرو شویم زیرا تعداد دختران در سنین ازدواج به نسبت تعداد مردان در این سن( با توجه به اینکه سن ازدواج مردان پنج سال بیشتر از زنان در نظر گرفته می شود) بیشتر بود و اگر قرار بر ازدواج زنان با مردانی 5سال بزرگتر  بود ما با تعداد زیادی دختر روبرو می شدیم که تا پایان زندگی مجرد باقی می ماندند.

جامعه شناسان در چینین شرایطی همسان گزینی و ازدواج دختران و پسران همسن را پیشنهاد دادند تا از این طریق با این مشکل مقابله شود. باز هم با نگاه به همان آمار موالید دهه 70 ما با شیب صعوی تعداد موالید پسر به نسبت دختران روبرو می شویم. در سال های دهه 70 بر عکس دهه پیش از آن تعداد موالید پسر با تفاوت چشمگیری از موالید دختر بیش تر بودند و این اتفاق باعث شده است که این روزها دختران در آستانه ازدواج بسیار کمتر از پسران در این سن باشند که این مسئله هم به نوبه خود مشکل جدیدی است که به دلیلی این تغییرات جمعیتی به وقوع پیوسته است. البته این مسئله در سال های اتی بیشتر نیز خواهد شد چون موالید دهه 70 در سالهای اینده به سن ازدواج می رسند و این تغییرات جنسیتی بیشترنمایان می شود.
افسردگی در مردان و زنان

شمار مردان در سن ازدواج تا سال 97، دو میلیون نفر بیشتر از زنان خواهد بود

علی محزون مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در این خصوص اظهار کرده است : با ورود جمعیت كشور به میانسالی، با توجه به اختلاف پنج ساله سن زوج و زوجه كه در بسیاری از ازدواج‌ها رعایت می‌شود، به مرور اختلاف آمار جمعیتی بین زنان و مردان پدیدار می‌شود و اگر روند فعلی ادامه پیدا كند، تا سال 97 تعداد مردان در سن ازدواج (20 تا 34 ساله) حدود دو میلیون نفر بیش از زنان در سن ازدواج (15 تا 29 ساله) خواهد شد.

افزایش خطر تجرد قطعی در زنان

در حالی که روزگاری تفاوت سنی 4 تا 5 سال میان زوجین از سوی مسئولان توصیه می شد اما این روزها مسئولین ثبت احوال رعایت این الگوی سنی را باعث تشدید چالش ها بر سر راه ازدواج می دانند. این در حالی است که با پیشی گرفتن مردان در سنین ازدواج تنها با همسان گزینی است که می توان نسبت جمعتی را کنترل کرد. از طرف دیگر افزایش رو افزون سن ازدواج باعث می شود زنانی که تا 49 سالگی ازدواج نکردند مجرد قطعی به حساب آیند چون ازدواج آنها در این سن تاثیری در افزایش جمعیت نخواهد داشت.

در سالهای اواخر دهه 50 و دهه 60 ما با تفاوت محسوس در نرخ موالید میان دختران و پسران روبرو بودیم به گونه ای که تعداد موالید دختر با نرخ قالب توجهی همواره بیشتر از موالید پسر بود. این اتفاق باعث شد که ما در سالهای دهه 80 و در ادامه ان سال 90 با مشکل ازدواج برای دختران روبرو شویم زیرا تعداد دختران در سنین ازدواج به نسبت تعداد مردان در این سن( با توجه به اینکه سن ازدواج مردان پنج سال بیشتر از زنان در نظر گرفته می شود) بیشتر بود

با توجه به این تغییرات جمعیتی که این سالها به وقوع پیوسته است، مسئولان بیش از هر چیز باید با سیاستگذاری های جمعیتی مناسب مشکل ازدواج جوانان را برطرف کنند تا پیامد تغییرات جمیعیتی و افزایش سن ازدواج گریبان مردم را نگیرد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان