moharam

دخترانی که همسرشان را خودشان انتخاب می کنند

دخترانی که همسرشان را خودشان انتخاب می کنند
با برگزاری این مراسم فرصتی برای دختران است تا همسران خودشان را انتخاب  کنند. طبق معمول این مراسم با دعای زنان روزگاردیده آغاز می‌شود و با رقص و بازی به پایان می‌رسد. صلحیه یولداشوا كه یك ماه قبل عروسی كرده است، می‌گوید: "وقتی كوچك بودم، می‌دیدم كه تازه عروسان چطور برای "عید عروسان" خود را آماده می‌كردند. آرزو داشتم من هم عروس شوم و حالا خوشبختم كه به این آرزویم رسیدم".

در این روز خویش و تبار با هدایا به تبریك تازه عروس می‌روند. عروس هم به مهمانان عطر، صابون، حنا یا آیینه اهدا می‌كند.

فیروزه احمداوا كه آموزگار است، در باره آیین محلی می‌گوید: "عید عروسان از نیاكان ما، از مادر و مادربزرگهای ما باقی مانده است. ما تلاش می‌كنیم كه این آیین را در آینده هم زنده نگاه داریم. این رسم نشان می‌دهد كه عروس باید چگونه در خانه مادرعروس رفدار كند، چه گونه مهمانان را پیشواز بگیرد و به آنها احترام بگزارد".

مردم با صدای سورنای و سرودخوانی به بزمگاه "جشن عروسان" می‌روند. زنی سرود "سلامنامه" می‌خواند "عید عروسان" در مركز ناحیه غانچی، زودتر از جشن عروسان روستای غزنترك برگزار شد.
عید عروسان به لهجه مردم این محل "تپه چه"، یعنی تپه كوچك نام دارد و در هیچ جای دیگر تاجیكستان برگزار نمی‌شود.
از نوروز سال گذشته تا امروز 215 نفر دختران روستای غزنترك عروسی كرده اند و گروهی از آنها امسال در "جشن عروسان" ساكنان روستا شركت داشتند.
این جشن فقط عبارت از رقص و خرسندی و گردش نیست. بعضی جوانان و دختران در كنار جشن و خرسندی بخت خود را می‌جویند.

نیكروزجان سلیمف، ساكن ناحیه غانچی با همسرش امیده وهاباوا و پسر كوچك خود به جشن عروسان آمده است. وی می‌گوید: "من شش سال پیش بار اول همسر آینده خود را در اینجا، در "عید عروسان" دیده بودم و عهد بستیم كه ازدواج كنیم. حالا پسری داریم كه به خاطر آن روز و این عید او را مهرآفرین نام گذاشتیم، زیرا مهر اولین ما در اینجا آغاز یافت".

بیشتر شركت كنندگان این جشن مردمی‌دختران نورس و زنان هستند. زیب النسا عظیماوا، معاون رئیس ناحیه غانچی می‌گوید: "یك هدف این آیین محلی تربیه دختران جوان است. به این سبب مردم این آیین را تا كنون زنده نگاه می‌دارند".

كسی دقیق نمی‌داند كه این رسم از كی آغازشده است. طبق یكی از فرضیه‌ها، در سال‌های اول دوره شوروی سابق، در آغاز دهه 1930 میلادی، اولین زنان تاجیك در اینجا حجاب یا روسری خود را كنار گذاشته‌اند.
با گذشت سال‌ها این جشن رنگ سیاسی خود را دوباره از دست داده و اكنون به یك آیین محلی تبدیل شده است.

طبق روایت دیگر، زمانی گروهی از راهزنها به این ده حمله كردند و جوانمردان ده را به قتل رساندند. نوعروسان شجاع و جسور غانچی برای حفظ ننگ و ناموس همدیاران خود به مقابل حمله گران برامدند و آنها را وادار به ترك این منطقه كردند. اما گویا این تازه عروسان به سنگ تبدیل شده‌اند.

گفته می‌شود "عید عروسان" به خاطر گرامیداشت خاطره آن دختران جسور غانچی برگزار می‌شود. صف آراستن عروسان در این جشن نشاته‌ای از آن حادثه است. ضمنا حالا در این ناحیه كوهی با نام "چهل دختران" واقع است.‌
به هر حال از میان دختران جوانی كه امسال در این جشن شركت داشتند، تا بهار آینده باز دهها نفر عروسی خواهند كرد و به این ترتیب این آیین در غانچی از نسل به نسل گذشته و زنده باقی می‌ماند.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان