moharam

جوک، عاقبت دروغ گویی مردی به زنش

جوک، عاقبت دروغ گویی مردی به زنش
مردی به همسرش زنگ زد و گفت: عزیزم من از طرف رئیسم دعوت شدم که یک هفته با اون و دوستاش برای ماهیگیری بریم کانادا. این بهترین فرصت برای منه تا با رئیسم صمیمی‌تر بشم و آیندمو تضمین کنم.. اگه میشه ساکمو ببند و لوازم ماهیگیریم رو هم آماده کن.. راستی اون پیژامه آبیه که تازه خریدم هم برام بذار..
زن کمی مشکوک شد ولی مثل یه زن خوب و مهربون ساک همسرش رو بست…
بعد از یک هفته مرد از سفر اومد.
همسرش ازش پرسید: خوب عزیزم خوش گذشت، ماهی گرفتی؟!! 
مرد گفت: آره، خیلی خوب بود چند تا اره‌ماهی گرفتم، یه چند تایی هم سالامون.. راستی چرا اون پیژامه آبیه رو که بهت گفتم برام تو ساک نذاشتی؟؟؟!!!!
می‌خواید بدونید زنش چه جوابی بهش داد..
 
.
.
.
.
.
.
.
.
زن گفت: من گذاشته بودم، اون توی جعبه وسایل ماهیگیریت بود..

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان