instagram

خانم خواننده معروف محبوبترین ستاره فیس بوک شد

خانم خواننده معروف محبوبترین ستاره فیس بوک شد
نازوب: در ماه ژوئیه تعداد دوستداران امینم در شبکه اجتماعی فیس بوک به ۶۰ میلیون نفر رسید و او اولین نفری بود که به این رکورد دست یافت اما بنا به گزارش خبرگزاری ون ، روز یکشنبه ریحانا از او پیشی گرفت.

در زمان انتشار این خبر، ریحانا به رقم ۶۱،۶۱۷،۴۶۸ رسید و امینم با فاصله بسیار کم و با رقم ، ،۶۱،۲۶۹،۲۱۰ در مکان دوم قرار گرفت ، شکیرا با ۵۴.۸ میلیون طرفدار در فیس بوک در مکان سوم و لیدی گاگا با ۵۳.۵ میلیون طرفدار در ردیف چهارم قرار گرفت در حالیکه خواننده درگذشته، مایکل جکسون با ۵۱.۹ میلیون طرفدار در این شبکه اجتماعی جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.


بیوگرافی هنرمندان