instagram

رکورد بالاترین ازدواج در تاریخ مشهد

رکورد بالاترین ازدواج در تاریخ مشهد
به گزارش نازوب و به گفته مدیر کل ثبت‌احوال خراسان رضوی در دهه‌ای که گذشت در مشهد 377 هزار و 832 پیوند در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده است، یا به روایتی‌ در دهه گذشته بیش از 755 هزار دختر و پسر به خانه بخت رفتند.
 
حسین نیری از افزایش تعداد ازدواج در یک دهه گذشته در این کلان‌شهر یاد می‌کند و می‌گوید: از سال 1380 تا پایان 1390 ازدواج‌های به ثبت رسیده در مشهد نشان می‌دهد که سال‌های 87 و 90 رکورد یک دهه گذشته را در ثبت آمار ازدواج شکسته‌اند‌ و آمار ازدواج در هر کدام از این دو سال به بیش از 38 هزار نفر رسیده است.
 
وی ادامه می‌دهد: بیشترین آمار ازدواج در 10 سال گذشته با 38 هزار و 604 مورد ثبتی در کلان‌شهر مشهد مربوط به سال 90 است که در این یک‌ساله رکورد‌ها شکسته شده‌اند.
 
وی به کاهش‌ تعداد ازدواج‌ها در سال‌های 1388 و 89 نسبت به سال 87 اشاره می‌کند و گریزی به ابتدای دهه 80 می‌زند: تعداد ازدواج‌های صورت گرفته در این شهر در سه سال اول دهه گذشته در میانگین 29 هزار پیوند ثابت شده بود و بیشترین تعداد ازدواج آن از 29 هزار و 676 مورد تجاوز نکرده بود تا اینکه سال 1383 که آمار ازدواج در مشهد به بیش از 31 هزار ازدواج رسید.
 
وی افزود: از سال 83 به بعد تعداد ازدواج‌های سالانه ثبت شده در مشهد همیشه بیش از 30 هزار پیوند بوده است.
 
افزایش میانگین سن ازدواج دختر و پسر در 10 سال گذشته
 
نیری در ادامه سخنان خود در کنار افزایش آمار ازدواج در سال‌های گذشته نسبت به سال‌های اولیه دهه 80 می‌گوید: آمارهای به ثبت رسیده نشان می‌دهد سن ازدواج هم در پسران و هم در دختران در حال افزایش است، تا جایی که اگر گریزی به سنین ازدواج زوج و زوجه در پنج سال
 
گذشته بزنیم خواهیم دید میانگین سن کنونی ازدواج در پسران مشهدی از 26 سال در 1386 به 27 سال‌ در سال 90 رسیده است و دختران در میانگین سنی 22 سال مانده‌اند.
 
به گفته وی دختران مشهدی در پنج سال گذشته میانگین سن ازدواج خود را در 22 سال حفظ کرده‌اند، اما این میانگین که 9/22 را در سال گذشته نشان می‌دهد فقط یک دهم با 23 سال فاصله دارد و ممکن است میانگین سنی دختران هم در آینده نزدیک تغییر کند و همچون پسران به یکسال بالاتر افزایش یابد.
 
وی اضافه می‌کند: میانگین سن ازدواج در پسران از سال 86 تا پایان 1390 به ترتیب2/26،،2/26، 6/26، 9/26 و 27 سال بوده و در این بین میانگین سن دختران نیز در این سال‌ها به ترتیب 1/22، 22، 3/22، 7/22، و 9/22 سال به ثبت رسیده است.
 
مدیرکل ثبت‌احوال خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود از طلاق‌هایی که در یک دهه گذشته در مشهد صورت گرفته است نیز یاد می‌کند و اظهار می‌دارد: از ابتدای سال 80 تا پایان سال گذشته 67 هزار و 134 طلاق در این شهر صورت گرفته است که سال 89 با 8 هزار و 509 مورد در راس تعداد طلاق‌های دهه 80 است.
 
به گفته نیری میانگین سن طلاق نیز همچون میانگین سن ازدواج در پنج سال گذشته افزایش یافته و در مردها از 6/33 سال به 34 سال و در زنان مشهدی از 7/28 به 3/29سال رسیده است.
 
نیری همچنین میانگین سن ازدواج و طلاق دختران و پسران مشهدی را در مقایسه با استان خراسان رضوی بالاتر می‌خواند.

ثبت میانگین روزانه 100 ازدواج در سال جاری
 
مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی در ادامه سخنان خود از ازدواج‌های دختران و پسران مشهد در سال جاری یاد می‌کند و می‌افزاید: در نیمه ابتدایی امسال تعداد کل ازدواج‌هایی که در مشهد به ثبت رسیده 18‌هزار و 155 مورد بوده است.
 
وی ادامه می‌دهد: آمار ازدواج‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که به طور میانگین روزانه 100 پیوند در مشهد صورت گرفته است.
 
نیری در باره طلاق‌های صورت گرفته در مشهد نیز در شش ماه ابتدای امسال، تصریح می‌کند: تا انتهای تابستان 4 هزار و 504 مورد طلاق در این شهر به ثبت رسیده است.


بیوگرافی هنرمندان