محرم، اسم ام محرم، عاشورا تاسوعا، محرم نازوب

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

خودسوزی مرد جوان در خیابان + عکس

مجموعه : اخبار
خودسوزی مرد جوان در خیابان + عکس

به گزارش سایت نازوب بک مرد مهاجر و جوان تبتی در تظاهرات اعتراض آمیز تبتی های تبعیدی در دهلی نو خود را به آتش کشید.!، خود سوزی یکی از مهم ترین کارهای نمادین تبتی ها برای اعتراض به حکومت مرکزی چین است.

 

خودسوزی مرد جوان در خیابان + عکس

 

خودسوزی مرد جوان در خیابان + عکس

 

برای اطلاعات و آگاهی بیشتر نگاهی داریم به ساختار حکومیت مرکزی چین

 

در نظام سیاسی چین، حزب کمونیست در مرکز قدرت قرار دارد که کنترل خود را بر تمام بخشهای حکومتی، نیروهای نظامی، دادگاهها و نشست های کنگره ای اعمال می کند.

در حال حاضر، شی جین پینگ در رأس این ساختار قرار دارد. پولیتبورو شامل بیست و پنج عضو است و اعضای آن توسط کمیته مرکزی حزب تعیین می شوند.

کمیته دائمی پولیتبور به عنوان حلقه داخلی آن بر عمده تصمیمات داخلی و خارجی چین نفوذ دارد. اعضای آن در حال حاضر شامل شی جین پینگ، لی ککیانگ، لی جان شو، وانگ یانگ، ژائو لجی، وانگ هونینگ و هان ژنگ است.

کنگره ملی خلق، دربردارنده 3000 نماینده از استانها، مناطق خودمختار، شهرداری ها و ارتش است و اعضای آن برای پنج سال انتخاب می شوند.

در اصل، کنگره ملی خلق منبع قانونگذاری در چین محسوب می شود اما در عمل، این کنگره تابع خواست های رهبران حزب بوده است. این کنگره علاوه بر این مسئول انتخاب مسئولین بلندپایه چین از جمله رئیس جمهور و معاون وی، رئیس کمیسیون نظامی، رئیس دادگاه و دادستانی عالی است.

شورای دولتی، مسئول تصویب سیاستها و نظارت بر سازمانهای دولتی است. در واقع، وظایف اداری حکومت چین را عهده دار است.

این شورا به نوعی با کابینه در سیستمهای حکومتی دیگر برابر است. در حال حاضر لی ککیانگ رئیس این شورا محسوب می شود.
کمیسیون نظامی مرکزی چین مسئولیت کنترل بر نیروهای مسلح چین را بر عهده دارد. رهبر حزب، رئیس این کمیسیون محسوب می شود. این به معنای رهبری مستقیم حزب بر ارتش خلق چین است.

دادگاه عالی خلق بالاترین ارگان دارسی و همچنین بالاترین ارگان نظارتی بر رویه های دادگاهی و دادگاههای محلی خلق به شمار می رود. این نهاد به کنگره ملی خلق و کمیته دائمی گزارش می دهد. دادستانی عالی خلق بالاترین ارگان قضائی است که ناظر بر قانون اساسی و حقوق مردم است.

حزب کمونیست چین نظم و انضباط و وفاداری داخلی را از طریق کمیسیون بازرسی انضباطی اعمال می کند. در گذشته این کمیسیون محدود به نظارت و پیگیری اعضای ارشد حزب بود اما اکنون دامنه اختیارات آن افزایش یافته است.چ

 

مطالب مرتبط

سرنوشت خودسوزی پیمانکار در حیاط شهرداری قم

خودسوزی مردی مقابل شهرداری قم (تصاویر دلخراش)

توضیحات تکان دهنده بنیاد شهید درباره خودسوزی همسر جانباز در تهران (تصاویر)


a
a