درگذشت قد بلندترین دختر جهان در 40 سالگی (عکس)

مجموعه : اخبار
درگذشت قد بلندترین دختر جهان در 40 سالگی (عکس)
در سال 2006 تومور از بدن این دختر بلند قد خارج شد و بدین ترتیب رشد وی متوقف گردیداما سال بعد از آن دوباره توموری جایگزین…
یائو دیفن” با قدی معادل 2 متر و 36 سانتی متر و وزن 200 کیلوگرم بلند قد ترین زن دنیا بود اما متاسفانه عمر کوتاهی داشت و در 40 سالگی درگذشت. به گزارش نازوب این زن چینی در سال 1972 متولد شده و به دلیل توموری که در مغزش داشت به رشد توقف ناپذیری دچار شد و در سن 15 سالگی از مرز 2 متر گذشت. وی عضم تیم بسکتبال مدرسه اش بود و از سوی مدرسه به پزشکان معرفی شد تا علت رشد بی رویه اش مشخص شود.
درگذشت قد بلندترین دختر جهان در 40 سالگی (عکس)
اینجا بود که پزشکان متوجه شدند توموری در سر او وجود دارد که باعث افزایش ترشح هورمون رشد و در نتیجه آن رشد بیش ازحد استخوانهایش میشود. در سال 2006 تومور از بدن او خارج شدو بدین ترتیب رشد وی متوقف گردیداما سال بعد از آن دوباره توموری جایگزین قبلی شده و خانواده اش که توانایی پرداخت هزینه های عمل جراحی مجدد را نداشتند نتوانستند به درمان وی کمک کنند.
درگذشت قد بلندترین دختر جهان در 40 سالگی (عکس)
به گفته همسایگان ، صبح روز 13 نوامبر سال جاری این دختر در رختخوابش در منزل خانوادگی شان تسلیم مرگ شد. مادرش هراسان از خانه خارج شده و تقاضای کمک کرده بود و همسایگان سریعا با گروه امدادی تماس گرفته و پزشکان به منزل آنها آمدند اما متاسفانه این دختر که با بیماری دست و پنجه نرم میکرد نهایتا در سن 40 سالگی درگذشت.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان