moharam

آمار مرگ ومیر بر اثر مواد مخدر در ایران

آمار مرگ ومیر بر اثر مواد مخدر در ایران
یک آسیب شناس اجتماعی گفت: گسترش روز افزون اعتیاد در کشور و تنوع مواد مخدر و تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد روان گردان صنعتی باعث شده سالانه 5 درصد به جمعیت معتادان کشور اضافه شود.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: آمار اضافه شدن جمعیت معتادان در سال نشان دهنده عدم تمرکز سیاستگذاریها ، موازی کاریها و عدم انسجام برنامه ها در پیشگیری از اعتیاد است.

این محقق و استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه روزانه 4 معتاد جان خود را از دست می دهند، تاکید کرد: این آمار یعنی اگر 50 درصد معتادانی که فوت می کنند متاهل باشند ماهیانه 60 زن بیوه شده و اگر برای هر خانواده 2 فرزند در نظر بگیریم 120 کودک بی سرپرست می شوند این آمار درسال نشان دهنده عمق فاجعه اعتیاد وجدی بودن خطر این سونامی خانمان برانداز است.

این اظهارات در حالی از سوی ابهری مطرح می شود که آمارهای متفاوت و گاهاً متناقضی درخصوص جمعیت معتادان کشور از سوی منابع مختلف مطرح می شود.

با این همه اغلب آمارهای ارائه شده از سوی سازمانها و نهادهای مرتبط حاکی از آن است که در ایران جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 200 هزار معتاد وجود دارد.

دکتر ابهری در ادامه  افزود: ما در کشور کمبود بودجه نداریم دولت با اختصاص بودجه ای بیش از 6 تریلیون در سال بودجه لازم را در اختیار سازمانها قرار می دهد. کمرنگ بودن آموزش، عدم توجه به آموزش مهارتهای زندگی در دوران نوجوانی و جوانی و خلاء قانونی در برخورد با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر باعث شده که فروشندگان با وقاحت به کار خود ادامه داده و براساس گزارش دبیر شورای پیشگیری از اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی روزانه 500 جوان به باتلاق شوم اعتیاد کشیده می شوند.

این متخصص علوم رفتاری برخورد با اعتیاد را نیازمند جهاد ملی دانست و گفت: برنامه های پیشگیری، آموزش، مقابله و کنترل و مبارزه با توزیع کنندگان باید به کارادامه داده و اجازه داده نشود تا دشمنان با استفاده ازعوامل داخلی ذخایر ملی ما یعنی جوانان را با خطر اعتیاد مواجه سازند.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: نگاهی به آمار قتلها ، سرقتها ، خودکشی های ناشی از اعتیاد به مواد روان گردان در جراید باید برای خانواده ها ، نخبگان و مدیران رسانه های جمعی زنگ خطر را به صدا در آورد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان