سوتی حضور یک زن در پشت گوینده خبر،تصویر متحرک

سوتی حضور یک زن در پشت گوینده خبر،تصویر متحرک
به زنی که در پشت خانم گوینده اخبار قرار گرفته است دقت کنید، او در حال کپی گرفتن از برگه هایش می باشد که اطلاع می یابد نباید در تصویر دیده شود و سپس تلاش می کند خود را پنهان کند: (منتظر بمانید تا تصاویر بطور کامل لود شوند)
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان