laghari

با پلک زدن اتومبیل خود را کنترل کنید !!

با پلک زدن اتومبیل خود را کنترل کنید !!
محققان گجت جدیدی طراحی کرده‌اند که امکان کنترل عملکردهای مختلف خودرو از جمله روشن و خاموش کردن ضبط را بدون نیاز به استفاده از دست و تنها با حرکت سر یا پلک زدن راننده فراهم می‌کند.

محققان گجت جدیدی طراحی کرده‌اند که امکان کنترل عملکردهای مختلف خودرو از جمله روشن و خاموش کردن ضبط را بدون نیاز به استفاده از دست و تنها با حرکت سر یا پلک زدن راننده فراهم می‌کند.این سیستم هوشمند بگونه ای طراحی شده است که تمرکز راننده از جاده را برای تنظیم عملکردهای مختلفی از جمله روشن و خاموش کردن ضبط، سیستم تهویه و جواب دادن به تلفن، مختل نمی کند.

در این سیستم حسگرهای مادون قرمز تعبیه شده بر روی داشبورد، حرکات صورت راننده را شناسایی می‌کنند و سیستم رایانه ای نیز این حرکات را ترجمه و تفسیر کرده و از آنها برای تنظیم عملکردهای خودرو استفاده می کند.با پلک زدن راننده، رادیو یا سیستم صوتی خودرو روشن و خاموش می شود و سیستم قادر است بین پلک زدن تصادفی و ارادی تمایز قائل شود.

روشن و خاموش کردن سیستم تهویه با حرکت دست
با چرخاندن سر به سمت چپ و راست، صدای سیستم صوتی زیاد و کم، با بالا و پایین نگه داشتن دست بر روی دنده نیز سیستم تهویه خودرو روشن و خاموش و با نشان دادن حالت مکالمه و گفتن نام فرد مورد نظر، تماس تلفنی برقرار می‌شود.
نمونه اولیه‌ای از این خودرو تولید و مورد آزمایش قرار گرفته است و «هانس ورث» طراح این سیستم هوشمند معتقد است که این فناوری تا سه سال آینده وارد جاده ها خواهند شد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان