سوژه شدن کفش های لنگه به لنگه بنیامین! عکس

سوژه شدن کفش های لنگه به لنگه بنیامین! عکس
نازوب، چند روز گذشته در حاشیه اکران خصوصی فیلم "رالی ایرانی " که با حضور عوامل و گروهی از هنرمندان برگزار شد ، بنیامین بهادری خواننده جوان هم حضور پیدا کرد که کفش های دو رنگ آن جلب توجه می کرد و برای عکاسان سوژه مناسبی بود.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان